Voorwoord

 

"Mooi werk. Nummer 99."

 

 

Een jaarverslag gaat over de activiteiten van het jaar dat voorbij is. In de afgelopen 365 dagen was onze vereniging, het Gelders Genootschap, bezig bij te dragen aan wat wij ruimtelijke kwaliteit noemen.

 

Alle dagen van het jaar?

Hebben de medewerkers van het Genootschap dan geen vrije dagen, vakantie of recht op een vrij weekend? Zeker wel. Maar mijn ervaring is, dat onze mensen bij wijze van spreken ‘dag en nacht’ bezig zijn met waar het Genootschap voor staat en gaat. Onze professionals opereren niet alleen vanuit hun specifieke deskundigheid, ervaring, zakelijkheid en onafhankelijkheid, maar ook met grote persoonlijke betrokkenheid en passie voor het doel van het Gelders Genootschap. Die betrokkenheid bestaat ook buiten kantooruren!

 

Doelstelling

De doelstelling van onze vereniging is nog steeds onverminderd van kracht en is in de bewoordingen van 1919 geëvolueerd als een parool dat na bijna 100 jaar nog steeds in onze tijd welluidend klinkt: ‘bevordering en instandhouding van schoonheid van stad en land.’ En dit doel is nog steeds actueel en onverminderd hard nodig.

 

Voor wie?

Het Genootschap is van en voor de Gelderse en de Noord-Limburgse lid-gemeenten. In al deze gemeenten zijn zaken aan de orde waarin ‘wij’ een nuttige rol kunnen spelen. Dat is ook in het afgelopen jaar weer gebleken. Over de activiteiten van het Genootschap - en dus vooral van de medewerkers - doen wij op de volgende pagina’s verslag. Als ik het lees, voel ik trots en word ik opnieuw gemotiveerd om het resultaat van onze inspanningen te delen met zoveel mogelijk mensen die geïnteresseerd zijn in een mooie, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Dit jaarverslag is bestemd voor een ieder die zich hierin herkent.

 

Ruimtelijke kwaliteit

Aan de publieke ruimte kwaliteit toevoegen, het erfgoed koesteren en ontwikkelen en de transitie naar een duurzame samenleving zo vormgeven dat de ruimtelijke kwaliteit behouden blijft, of nog liever, tegelijkertijd toeneemt. Mooi werk! Daaraan is ook in het verslagjaar 2018 met grote inzet gewerkt en ik voorspel dat ook in 2019, als wij het honderd jarig bestaan vieren, dit aan de orde van de dag zal zijn. En nog vele jaren daarna. Ook over die jaren zullen wij weer een jaarverslag schrijven. Net als dit jaar. Dit is jaarverslag nummer 99. Ik nodig u van harte uit om er kennis van te nemen.

 

Voorzitter Gelders Genootschap,

Hans Esmeijer

COLOFON

Dit is een uitgave van

Gelders Genootschap

Zijpendaalseweg 46

Postbus 68

6800 AB  Arnhem

T 026 4421742

E info@geldersgenootschap.nl

www.geldersgenootschap.nl

 

Redactie

Maurice Bogie, Janos Boros,

Karin van Zandvoort

 

Redactionele bijdragen van

Martin van Bleek, Maurice Bogie,

Janos Boros, Eva ter Braak, Hans Esmeijer, Aditi Kho, Renée Koning, Henk Mulder, Boukje Overbeek, Elyze Storms-Smeets, Jan Wabeke, Jeroen Westerman,

Joanne te Winkel, Karin van Zandvoort

 

Ontwerp en bouw website

www.studio026.nl

 

 

Fotografie

Erwin Zijlstra, Gelders Genootschap

 

Arnhem, 04 juni 2019

 

Voorwoord