Vereniging

& Bureau

Bestuur

Medewerkers en Organisatie

Ledengemeenten

Algemene Ledenvergadering

‘Een noordelijke rondreis’

Gelders Genootschap is een vereniging van 53 gemeenten in Gelderland,
3 in Limburg en Oss. Namens de vereniging voert het bureau van het Gelders Genootschap de dagelijkse werkzaamheden uit. Vanaf de start
in 1919 is de verenigingsgedachte altijd een katalysator geweest voor het gemeenschappelijk streven naar omgevingskwaliteit. Gemeenten onderschrijven als lid van de vereniging allemaal hetzelfde doel:
het instandhouden en bevorderen van de schoonheid van stad en land.
Bij deze ideële doelstelling past ook een non-profit opzet.

 

Vereniging
& Bureau

Maasdriel

Montferland

Mook en Middelaar

Neder-Betuwe

Neerijnen

Nijkerk

Nijmegen

Nunspeet

Oldebroek

Oost Gelre

Oss

Oude IJsselstreek

Overbetuwe

Putten

Renkum

Rheden

Rozendaal

Scherpenzeel

Tiel

Voorst

Wageningen

West Maas en Waal

Westervoort

Wijchen

Winterswijk

Zaltbommel

Zevenaar

Zutphen

Bestuur

Medewerkers & Organisatie

Ledengemeenten

Mutaties samenstelling

In het verslagjaar is afscheid genomen van de bevlogen adviseur ruimtelijke kwaliteit Leo van Grondelle i.v.m. zijn pensionering. Onder aanwezigheid van veel medewerkers van zijn adviesgemeenten kreeg Leo een kwartetspel aangeboden met persoonlijke herinneringen van collega’s en vertegenwoordigers van gemeenten.

Adviseur Engeli Kummeling heeft de organisatie verlaten voor een nieuwe werkkring.

Om het personeelsverloop op te vangen en structureel te kunnen voorzien in de toenemende adviesvraag vanuit gemeenten en andere instanties, zijn drie nieuwe medewerkers in dienst getreden: Mirjam Steins en Nicolette Huijbrechtse als adviseur ruimtelijke kwaliteit, Annelies Scholtz als adviseur erfgoed. Met de komst van een trainee en een jonge historica, gespecialiseerd in de 20e eeuw, agrarische en regionale geschiedenis is het bureau weer op volle sterkte.

 

Ondernemingsraad

In het najaar van 2018 vond de driejaarlijkse OR-verkiezing plaats. Voorzitter Christel Steentjes trad terug en Elyze Storms werd als nieuw lid gekozen. Sinds 31 oktober bestaat de OR uit Jeroen Westerman (voorzitter), Elyze Storms en Hans Pietersma (gezamenlijk secretaris).

De Ondernemingsraad vergaderde in 2018 vijfmaal met de directie. Belangrijke onderwerpen waren de implementatie van ‘Wendbaar Werken’ en de beoordelingssystematiek. De OR heeft ook een personeelsbijeenkomst georganiseerd over genoemde onderwerpen en de CAO. Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft de OR een advies uitgebracht.

 

Bij Gelders Genootschap werkten in 2018 de volgende medewerkers:

• Dr. S.M. (Simon) van den Bergh, hoofd bedrijfsvoering - geograaf/historicus - specialist erfgoed en participatie

Ir. M.A. (Martin) van Bleek, restauratie architect - adviseur erfgoed

Drs. M.J.S. (Maurice) Bogie bestuurskundige – beleidsadviseur ruimtelijke kwaliteit

Ir. J. (Janos) Boros, architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit - hoofd kwaliteit en innovatie

E.M. (Eva) ter Braak MA, projectleider herbestemming en transformatie

Ir. W. (Wilma) Broer, architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit

Drs. R.J.A. (Roger) Crols, architectuurhistoricus - adviseur erfgoed - specialist wederopbouw

D.M. (Marlieke) Damstra MA, architectuurhistoricus - adviseur erfgoed

Drs. G.J.M. (Gerard) Derks, planoloog/historisch geograaf - adviseur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit

F. (Frits) van Dijk, administratief medewerker/huismeester

Ir. J.L. (Leo) van Grondelle, architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit (tot 1 november)

T.S. (Tim) Habets BSc, trainee (vanaf 12 maart)

N. (Nicolette) Huibrechtse Arch. AvB, architect – adviseur ruimtelijke kwaliteit (vanaf 1 augustus)

Ing. A.H. (Maricke) Hiddink M. Arch., architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit

Ir. G.J. (Geert Jan) Jonkhout, architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit - stadsbouwmeester

Ir. A.G.S.M. (Aditi) Kho, landschapsarchitect - adviseur ruimtelijke kwaliteit

Ir. R.C.E. (Renée) Koning, directeur

Ir. E. (Engeli) Kummeling, stedenbouwkundige -adviseur ruimtelijke kwaliteit (tot 18 september)

H.J. (Henk) Mulder, boekhouder

Ing. B.T.(Boukje) Overbeek, bouwhistoricus -adviseur erfgoed

J.N. (Hans) Pietersma Arch. AvB, architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit - stadsbouwmeester

Ir. L.P.M. (Lucas) Reijmer, architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit - dorpsbouwmeester

Ir. M.Y. (Madelinde) Roelofs, architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit

E. (Ellie) van Schaik, medewerker financiële administratie

Drs. J.E. (Annelies) Scholtz – Vreeken, adviseur erfgoed (vanaf 1 juni)

Ing. C.M.H. (Christel) Steentjes, ervenconsulent - adviseur landschap en ruimtelijke kwaliteit

Ir. M. (Mirjam) Steins - van den Berg, architect – adviseur ruimtelijke kwaliteit (vanaf 1 mei)

Dr. E.A.C. (Elyze) Storms, historisch geograaf - adviseur erfgoed - specialist historische buitenplaatsen

Ir. J. (Jan) Wabeke, stedenbouwkundige - adviseur ruimtelijke kwaliteit en landschap - specialist infrastructuur

W. (Werner) Weijkamp MA, architectuur- en bouwhistoricus - adviseur erfgoed

Dr. J. (Jeroen) Westerman, adviseur erfgoed - Coördinator Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland

• K.W.T. (Karin) van Zandvoort, bureaumanager

Aalten

Apeldoorn

Arnhem

Barneveld

Bergen

Berg en Dal

Berkelland

Beuningen

Bronckhorst

Brummen

Buren

Culemborg

Doesburg

Doetinchem

Druten

Duiven

Ede

Elburg

Epe

Ermelo

Gennep

Geldermalsen

Harderwijk

Hattem

Heerde

Heumen

Lingewaal

Lingewaard

Lochem

Vereniging
& Bureau

Vereniging
& Bureau

Vereniging
& Bureau

Het Bestuur kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Daarbij zijn ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: convenant Erfgoed Alliantie, beleggingsstatuut, gevolgen gemeenteraadsverkiezingen, Beleidsplan ’18-’21, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wisseling commissies en Gelders Genootschap 100 jaar.

 

Samenstelling Bestuur per 1 januari 2018

• de heer J.J.W. Esmeijer, voorzitter, oud-gedeputeerde Cultuur Provincie Gelderland

• de heer A.A.J. Baars, burgemeester Ermelo

• de heer drs. C.F. van Eert, penningmeester, burgemeester Beuningen

• de heer H.J.G. Gommers, wethouder Winterswijk

• de heer drs. A.J. van Hout, burgemeester Westervoort

• de heer drs. P.J.J. Lucassen, wethouder Gennep

• de heer N.T. Stukker, wethouder Apeldoorn

 

De heren Gommers en Stukker zijn afgetreden wegens beëindiging van hun functie als wethouder. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de heer de Boer als burgemeester in Buren en de heer Joon als wethouder in Apeldoorn met algemene instemming tot bestuurslid benoemd.

 

Samenstelling Bestuur per 31 december 2018

• de heer J.J.W. Esmeijer, voorzitter, oud-gedeputeerde Cultuur Provincie Gelderland

• de heer A.A.J. Baars, burgemeester Ermelo

• de heer J. de Boer Msc., burgemeester Buren

• de heer drs. C.F. van Eert, penningmeester, burgemeester Rheden

• de heer drs. A.J. van Hout, burgemeester Westervoort

• de heer J. Joon, wethouder Apeldoorn

• de heer P.J.J. Lucassen, wethouder Gennep

‘Een noordelijke rondreis’

Op 29 en 30 november vond de tweejaarlijkse studiereis van bestuur en medewerkers plaats. Een goede gewoonte om inspirerende plekken te bezoeken en om elkaar (nog) beter te leren kennen.

Gebleken is dat het hoge noorden over onverwachte en uiteenlopende kwaliteiten beschikt, variërend van het Zernike Campus en het Ebbingekwartier in Groningen, landgoed Oranjewoud met Museum Belvédère en het park Oranjestein. Het thans in oude glorie herstelde dorp Nagele, bood menigeen nieuwe inzichten in dit icoon van het Nieuwe Bouwen. Het afwisselend reisprogramma, de interessante locaties en ontwikkelingen alsook de culinaire omlijsting boden een verassende en verrijkende ervaring.

Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 8 juni jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en Kennisdag plaats in Winterswijk. Directeur Renée Koning gaf een toelichting op het nieuwe Beleidsplan 2018-2021 ‘Kwaliteit Verbinden’.

Het thema van de Kennisdag was ‘Landschap met andere ogen’. Een aantal gastsprekers ging daar vanuit hun specialisatie op in. Agnes van den Bergh, omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaf een lezing over het helend effect van groen in de directe omgeving. Robert Lautenbach, projectleider bij de gemeente Winterswijk, vertelde over ervaringen met Herverkaveling in de stedelijke omgeving. Door gezamenlijk kijken en koppelen van vraagstukken en projecten heeft Winterswijk van krimp een kans gemaakt met een stuk kwaliteitsverbetering. Judith Kadee, directeur van museum Villa Mondriaan in Winterswijk, liet zien hoe de schilderstijl van Mondriaan, die in zijn jeugd het landschap in Winterswijk schilderde, steeds abstracter werd. In een stijl die we nu vooral van hem kennen.

De excursies in het middagdeel boden deelnemers gelegenheid kennis te nemen van het erfgoed van Mondriaan, de herbestemming van de Scholtengoederen, de stedelijke herverkaveling van Winterswijk en van nieuwe invalshoeken voor het buitengebied van Winterswijk. Het themanummer van Beeldspraak was eveneens gewijd aan dit onderwerp.

Vereniging
& Bureau

"Inzicht in behoeften van klanten en sturen op kwaliteit raakt direct aan de nieuwe koers van Gelders Genootschap"