Gemeentelijke

adviescommissies en –teams

Gemeentelijke

adviescommissies en –teams

Commissies

Kwaliteitsgesprekken en begeleiding

Adviseren over omgevingskwaliteit start altijd met dialoog, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium van planontwerp. Adviseurs van het Gelders Genootschap gaan bij de gemeenten – of op locatie - in gesprek met burgers en initiatiefnemers, om samen te kijken hoe een plan zoveel mogelijk in harmonie met de omgeving kan worden ontworpen. Vertrekpunt vormen daarbij de gemeentelijke beleidskaders (cultuurhistorie, welstand, landschap, stedenbouw etc.). Dit bepaalt de bandbreedte voor een initiatief. Aan onze adviseurs de taak om in overleg met de initiatienemer zoveel mogelijk kwaliteit in het ontwerp te brengen en tegelijkertijd ruimte te geven om het gewenste ontwerp te realiseren. Dit alles uiteraard in proportie met het door de gemeente gewenste kwaliteitsniveau voor een gebied of wijk.

Dialoog en begeleiding vormen daarmee de kern van ons advieswerk. Toetsen en oordelen zijn feitelijk alleen formele handelingen, waar nagenoeg altijd een overlegproces aan vooraf gaat. Juist in dat proces – en door vanuit meerdere perspectieven naar een plan te kijken - is de winst te boeken als het gaat om omgevingskwaliteit.

Deze ‘kwaliteitsgesprekken’ worden richting toekomst onder de Omgevingswet (2021) alleen maar belangrijker. De nadruk ligt dan primair op de initiatieven. Vraag is niet zozeer of iets voldoet aan regels of beleid, maar hoe een initiatief optimaal kan bijdragen aan omgevingskwaliteit. Dit vergt voortdurend afwegen van belangen en duiden van kwaliteiten. En dat doe je bij uitstek in een kwaliteitsgesprek!

Gemeentelijke

adviescommissies en –teams

Kwaliteitsteams